ໜ້າຝົນນີ້ໂຕໂຢຕ້າເເຈກໜັກ!! ຈັດເຕັມ!! ຊື້ລົດໂຕໂຢຕ້າມື້ນີ້ລຸ້ນຮັບໂຊກພິເສດ ລວມມູນຄ່າຂອງລາງວັນຫຼາຍກວ່າ 500 ລ້ານກີບ ຂອງລາງວັນມີ: 
ລຸ້ນຮັບລົດຈັກ YAMAHA FINN 
ຈໍານວນ 25 ຄັນ ຮັບທັນທີເສື້ອໂປໂລໂຕໂຢຕ້າ 
ໂປຼໂມຊັນເລີ່ມເເຕ່ມື້ນີ້ຈົນເຖິງ 31 ສິງຫາ 2019 

ໝາຍເຫດ: ສະເພາະລົດທີ່ຮ່ວມລາຍການ Revo Double Cab, Rush, Vios ແລະ Innova ເທົ່ານັ້ນ. ຂອງລາງວັນບໍ່ສາມາດເເລກປ່ຽນເປັນເງິນໄດ້. ລາຍລະອຽດຂອງວັນທີຈັບສະຫຼາກລາງວັນ ຈະເເຈ້ງໃຫ້ຊາບພາຍຫຼັງ 

ສາມາດຫາຊື້ ຫຼື ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່  
ບໍລິສັດ Lao Toyota Service ຈໍາກັດ (ສຳນັກງານໃຫຍ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ): 021 253 002, 021 253 003 / 1400  
ບໍລິສັດ Lao Toyota Service ຈໍາກັດ (ສາຂາສີໂຄດຕະບອງ): 021 253 004 / 1400 
ບໍລິສັດ ໂຕໂຢຕ້າ ລາວທານີ ຈໍາກັດ (ສຳນັກງານໃຫຍ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ): 021 453 801-2  
ບໍລິສັດ ໂຕໂຢຕ້າ ລາວທານີ ຈໍາກັດ (ສາຂານະຄອນຫຼວງ): 021 453 777 
ບໍລິສັດ ໂຕໂຢຕ້າ ລາວສະຫວັນ ຈໍາກັດ (ສໍານັກງານໃຫຍ່ສະຫວັນນະເຂດ): 041 260 882-4 
ບໍລິສັດ ໂຕໂຢຕ້າ ເມືອງຫຼວງ ຈໍາກັດ (ສໍານັກງານໃຫຍ່ຫຼວງພະບາງ): 071 214 111 
ບໍລິສັດ ໂຕໂຢຕ້າ ຈໍາປາ ຈໍາກັດ (ສໍານັກງານໃຫຍ່ປາກເຊ): 031 218 888 
ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ພາກໃຕ້ ຈໍາກັດ (ສໍານັກງານໃຫຍ່ປາກເຊ): 031 251 400