ບໍລິສັດ ໂຕໂຢຕ້າ ລາວທານີ ຈຳກັດ – ສຳນັກງານໃຫຍ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ສຳນັກງານໃຫຍ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ :
ຖະຫນົນ ກຳແພງເມືອງ (T4), ບ້ານໂພນທັນເໜືອ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ
Tel. : 021-453801
Contact : » Website

ບໍລິການ

 • icon-showroom ໂຊຣູມ
 • icon-showroom ຮ້ານບໍລິການ
 • icon-showroom ອາໄຫລ່
 • icon-showroom ສູນ​ບໍລິການ​ຕົວ​ຖັງ​ແລະ​ສີ

ບໍລິສັດ ໂຕໂຢຕ້າ ລາວທານີ ຈຳກັດ – ສາຂານະຄອນຫລວງ

ສາຂານະຄອນຫລວງ :
ຖະຫນົນ 23 ສີງຫາ, ບ້ານ ໂພນໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ
Tel. : 021-453777
Contact : » Website

ບໍລິການ

 • icon-showroom ໂຊຣູມ
 • icon-showroom ຮ້ານບໍລິການ
 • icon-showroom ອາໄຫລ່

ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ – ສຳນັກງານໃຫຍ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ສຳນັກງານໃຫຍ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ :
97 ຖະໜົນທົ່ງຂັນຄຳ, ບ້ານທົ່ງຕູມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ຕູ້ ໄປສະນີ 256, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ
Tel. : (+856) 21-253002-3, Call center 1400
Contact : Fax: (+856) 21-216152

ບໍລິການ

 • icon-showroom ຮ້ານບໍລິການ

ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ – ສາຂາສີໂຄດຕະບອງ

ສາຂາສີໂຄດຕະບອງ :
ຫລັກ7 ຖະໜົນຫລວງພະບາງ, ບ້ານນາແຮ່, ເມື່ອງສີໂຄດຕະບອງ, ຕູ້ ໄປສະນີ: 256, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ
Tel. : (+856) 21-253004, Call center 1400
Contact : Fax: (+856) 21-621005

ບໍລິການ

 • icon-showroom ໂຊຣູມ
 • icon-showroom ຮ້ານບໍລິການ
 • icon-showroom ອາໄຫລ່
 • icon-showroom ສູນ​ບໍລິການ​ຕົວ​ຖັງ​ແລະ​ສີ

ບໍລິສັດ ໂຕໂຢຕ້າ ລາວສະຫວັນ ຈຳກັດ – ສຳນັກງານໃຫຍ່ ສະຫວັນນະເຂດ

ສຳນັກງານໃຫຍ່ ສະຫວັນນະເຂດ :
ຖະໜົນ ເລກ9, ບ້ານໂພນສະຫວ່າງເໜືອ, ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສປປ ລາວ
Tel. : (+856) 41-260882, (+856) 41-260883, (+856) 41-260884
Contact : » Website

ບໍລິການ

 • icon-showroom ໂຊຣູມ
 • icon-showroom ຮ້ານບໍລິການ
 • icon-showroom ອາໄຫລ່
 • icon-showroom ສູນ​ບໍລິການ​ຕົວ​ຖັງ​ແລະ​ສີ

ບໍລິສັດ ໂຕໂຢຕ້າ ຈຳປາ ຈຳກັດ – ສຳນັກງານໃຫຍ່ ປາກເຊ

ສຳນັກງານໃຫຍ່ ປາກເຊ :
Km1 ຖະໜົນ ເລກທີ 13 ໃຕ້, ບ້ານຮ່ອງຄະຍອມ, ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ ສປປ ລາວ
Tel. : (+856) 31-218888, Fax: (+856) 31-218999
Contact : » Website

ບໍລິການ

 • icon-showroom ໂຊຣູມ
 • icon-showroom ຮ້ານບໍລິການ
 • icon-showroom ອາໄຫລ່

ບໍລິສັດ ໂຕໂຢຕ້າ ເມືອງຫລວງ ຈຳກັດ – ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຫລວງພະບາງ

ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຫລວງພະບາງ :
ຖະໜົນ ເລກທີ 13 ເໜືອ, ບ້ານຜາໂຄມ, ນະຄອນຫລວງພະບາງ, ແຂວງຫລວງພະບາງ ສປປ ລາວ
Tel. : (+856) 71 214111, 411888, 411999
Contact : » Website

ບໍລິການ

 • icon-showroom ໂຊຣູມ
 • icon-showroom ຮ້ານບໍລິການ
 • icon-showroom ອາໄຫລ່

ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າພາກໃຕ້ ຈຳກັດ – ສຳນັກງານໃຫຍ່ ປາກເຊ

ສຳນັກງານໃຫຍ່ :
ຖະໜົນ ສາລາຂຽວ-ດົງຈອງ, ບ້ານພູມ່ວງ, ນະຄອນປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ ສປປ ລາວ
Tel. : (+856) 31-251400, 020 22731400
Contact : » Website

ບໍລິການ

 • icon-showroom ໂຊຣູມ
 • icon-showroom ຮ້ານບໍລິການ
 • icon-showroom ອາໄຫລ່
 • icon-showroom ສູນ​ບໍລິການ​ຕົວ​ຖັງ​ແລະ​ສີ