Toyota Big Sale Day

15 November 2017

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບຜູ້ໂຊກດີ ຈາກກິດຈະກໍາ TOYOTA BIG SALE!! ທີ່ໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດສູງສຸດເຖິງ 

50 ລ້ານກີບ ໃນເດືອນຕຸລາ ທີ່ຜ່ານມາ.


ພົບກັບຂໍ້ສະເໜີສຸດພິເສດແຫ່ງປີ ເມື່ອຊື້ລົດໂຕໂຢຕ້າທຸກລຸ້ນ ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ຈົນເຖິງ 30 ພະຈິກ 2017 ກໍ່ມີສິດລຸ້ນຮັບສ່ວນຫຼຸດສູງສຸດເຖິງ 50 ລ້ານກີບ ລວມທັງເຄື່ອງແຖມ ແລະຂໍ້ສະເໜີສຸດພິເສດອີກຫຼາກຫຼາຍ ທີ່ສູນຈໍາໜ່າຍໂຕໂຢຕ້າ ຢ່າງເປັນທາງການ ທົ່ວປະເທດ.


ທ່ານໃດຢາກເປັນຜູ້ໂຊກດີແບບນີ້ ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ທີ່ ສູນຈໍາໜ່າຍໂຕໂຢຕ້າທົ່ວປະເທດ