ທີມງານ Toyota Laos ໄດ້ເລັ່ງເຫັນຄວາມປອດໄພຂອງສັງຄົມໃນການໃຊ້ລົດໃນທ້ອງຖະໜົນ ເພື່ອໃຫ້ນັກຂັບຂີ່ມີການໃຊ້ລົດໃຫ້ຖືກຕາມກົດລະບຽບການສັນຈອນ ເເລະ ມີປອດໄພໃນການເດີນທາງ ຈຶ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນສັງຄົມໂດຍການມອບເຕັ້ນ ມູນຄ່າ 6,350,000 ກີບ ໃຫ້ກັບພະເເນກຕໍາຫຼວດຈະລາຈອນ ທີ່ເເຂວງ ຈໍາປາສັກ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ເເລະ ອັດຕະປື.