ວັນເສົາທີ 25 ກຸພາ 2017 ສຳນັກງານເຂດພູມີພາກແມ່ນໍ້າຂອງ ບໍລິສັດໂຕໂຍຕ້າ ມໍເຕີ ປະເທດໄທ ຈຳກັດ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ການຈັດການແຂ່ງຂັນກ໊ອຟ ເຊື່ອມສໍາພັນໄທ-ລາວ ຄັ້ງທີ 3 ຊິງຖ້ວຍພະຣາດສະທານ ສົມເດັດພະເທບພະຣັດຣາດຊະສຸດາ ໂດຍສະພາທຸລະກິດໄທ-ລາວ, ສະຖານເອກອັກ ຣາດສະທູດໄທ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະມະຄົມໄທ-ລາວ ເພື່ອມິດຕະພາບ ແລະ ຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ທີ່ສະໜາມກ໊ອຟ ວິດຕໍຣີພາກກ໋ອຟ ແອນ ຄັນທີຄັບ ຈັ່ງຫວັດໜອງຄາຍ ນຳລາຍໄດ້ທັງໝົດ ທູນກ້າວຖະຫວາຍ ສົມເດັດ ພະເທບພະຮັດຣາດຊະສຸດາ ສະຍາມມະຣົມມະຣາດຊະກຸມມາຣີ ເພື່ອໃຊ້ໃນໂຄງການ ພະຣາດສະດຳຣິ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຍັງເປັນການສ���ໜັບສະໜູນໃຫ້ນັກທຸລະກິດໄທ-ລາວ ຜູ້ບໍລິຫານຂອງໜ່ວຍງານລັດຖະບານ ແລະ ລັດວິສະຫາກິດຂອງໄທ ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີໂອກາດພົບປະກັນ ແລະ ສ້າງຄວາມສຳພັນທີ່ດີຕໍ່ກັນອີກດ້ວຍ