ຫລັງຈາກທີ່ ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ມໍເຕີ້ ປະເທດໄທ ຈຳກັດ ປະກາດຮັບສະຫມັກ ສົ່ງຜົນງານ Toyota Dream Car Art Contest 2017, ເຮົາໄດ້ຮັບຜົນງານທັງຫມົດ 4,660 ຜົນງານ, ວັນທີ 15 ກຸມພາ 2017 ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ມໍເຕີ້ ປະເທດໄທ ຈຳກັດ ຮ່ວມກັບ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ແລະ ຄະນະກຳມະການຜູ້ຊົງຄຸນນະວຸດ ທັງ 10 ທ່ານ ຈາກກົມວິຈິດສິນ, ກົມ ມັດທະຍົມ, ກົມອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມສຶກສາ ແລະ ພະແນກບໍລິຫານ ຄັດເລືອກຜົນງານດີເດັ່ນຮອບທຳອິດ ທັງຫມົດ 30 ຜົນງານ.