Toyota Big Sale Day

23/11/2017

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບຜູ້ໂຊກດີ ຈາກກິດຈະກໍາ TOYOTA BIG SALE!! ທີ່ໄດ້ຮັບສ່ວນຫຼຸດສູງສຸດເຖິງ

50 ລ້ານກີບ ໃນເດືອນຕຸລາ ທີ່ຜ່ານມາ.

ພົບກັບຂໍ້ສະເໜີສຸດພິເສດແຫ່ງປີ ເມື່ອຊື້ລົດໂຕໂຢຕ້າທຸກລຸ້ນ ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ຈົນເຖິງ 30 ພະຈິກ 2017 ກໍ່ມີສິດລຸ້ນຮັບສ່ວນຫຼຸດສູງສຸດເຖິງ 50 ລ້ານກີບ ລວມທັງເຄື່ອງແຖມ ແລະຂໍ້ສະເໜີສຸດພິເສດອີກຫຼາກຫຼາຍ ທີ່ສູນຈໍາໜ່າຍໂຕໂຢຕ້າ ຢ່າງເປັນທາງການ ທົ່ວປະເທດ.

ທ່ານໃດຢາກເປັນຜູ້ໂຊກດີແບບນີ້ ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ທີ່ ສູນຈໍາໜ່າຍໂຕໂຢຕ້າທົ່ວປະເທດ