ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ມໍເຕີ້ ປະເທດໄທ ຈໍາກັດ ໄດ້ຈັດພິທີລົງນາມຄວາມຮ່ວມມືຍົກລະດັບການຖ່າຍທອດເທັກໂນໂລຍີຍານພາຫະນະທີ່ວິທະຍາໄລເຕັກນີກ ແລະ ວິຊາຊີບ ຈໍາປາສັກ

ວັນທີ່ 24 ກໍລະກົດ 2015 ທ່ານ ສົມຈີດ ປັນຍາສັກ ຜູ້ອໍານວຍການສູນການສືກສາ ແລະ ຝືກອົບຮົມ ໂຕໂຍຕ້າ, ທ່ານ ນາຄາ ໄຊຍະຣາດ ຜູ້ຈັດການຝ່າຍບໍລິການ ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ຈໍາປາ ແລະ ທ່ານ ຍາສຸໂອະ ພິລາພັນເດດ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ລາວພາກໃຕ້ ຈໍາກັດ ໄດ້ລົງນາມຄວາມຮ່ວມມືຍົກລະດັບການຖ່າຍທອດເທັກໂນໂລຍີຍານພາຫະນະ ໂຕໂຍຕ້າ ກັບທ່ານ ບົວໄຂ ສຸພາອອນ ຜູ້ອໍານວຍການວິທະຍາໄລເຕັກນີກ ແລະ ວິຊາຊີບ ຈໍາປາສັກ ໂດຍມີທ່ານ ວິຊຽນ ເອັມປະເສີດສຸກ ຮອງກໍາມະການຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ ທ່ານ ສຸລະພູມ ອຸດົມວົງ ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ມໍເຕີ້ ປະເທດໄທ ຈໍາກັດ ແລະ ທ່ານ ວັນນະເລກ ເລື່ອງ ຮອງຫົວໜ້າກົມອະຊີວະສືກສາ ສປປ ລາວ ຮ່ວມເປັນສັກຂິພິຍານ.

ນອກຈາກນີ້ ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ມໍເຕີ້ ປະເທດໄທ ຈໍາກັດ ຍັງໄດ້ມອບອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມືເພື່ອການຝືກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາທັກສະຂອງຊ່າງເຕັກນີກຍານພາຫະນະໃຫ້ແກ່ ວິທະຍາໄລເຕັກນີກ ແລະ ວິຊາຊີບ ຈໍາປາສັກອີກດ້ວຍ ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ມໍເຕີ້ ປະເທດໄທ ຈໍາກັດ ຍັງມີໂຄງການຮ່ວມມືຖ່າຍທອດເທັກ���ນໂລຍີຍານພາຫະນະ

(T-TEP: Toyota Technical Education Program) ໃຫ້ກັບວິທະຍາໄລເຕັກນີກຂອງ ສປປ ລາວ ມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2006 ໂດຍມີວັດຖຸປະສົງເພື່ອໃຫ້ວິທະຍາໄລເຕັກນີກຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ນໍາເທັກໂນໂລຍີຍານພາຫະນະຂອງ ໂຕໂຍຕ້າ ໄປຖ່າຍທອດໃຫ້ນັກຮຽນນັກສືກສາໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດເມື່ອຈົບຈາກການສືກສາກໍ່ສາມາດເຮັດວຽກກັບສູນບໍລິການລົດ ໂຕໂຍຕ້າ ໄດ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານ ໂຕໂຍຕ້າ.