ປີນີ້ ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ມໍເຕີ້ ປະເທດໄທ ຈໍາກັດ ແລະ ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍໂຕໂຍຕ້າຢ່າງເປັນທາງການໃນ ສປປ. ລາວ ໄດ້ສານຕໍ່ກິດຈະກໍາເພື່ອສັງຄົມລາວອີກຄັ້ງໜື່ງພາຍໃຕ້ ໂຄງການ“ໂຕໂຍຕ້າ ໃຈດີໃຫ້ນ້ອງ” ເຊີ່ງເປັນກິດຈະກໍາທີ່ໂຕໂຍຕ້າໄດ້ດໍາເນີນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນປີທີ່5

ໃນວັນທີ 28 ມັງກອນ 2016 ນີ້ ທີກະຊວງສືກສາທີການ ແລະ ກິລາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ມໍເຕີ້ ປະເທດໄທ ຈໍາກັດ ໄດ້ສືບຕໍ່ໂຄງການເພື່ອສັງຄົມ“ໂຕໂຍຕ້າ ໃຈດີໃຫ້ນ້ອງ” ໄປມອບປື້ມແບບຮຽນໃຫ້ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມທົ່ວປະເທດ ຕ່າງໜ້າການມອບປື້ມແບບຮຽນຄັ້ງນີ້ນໍາໂດຍ ທ່ານ ກໍາພົນ ເອກເມທີພັນ ຮອງປະທານຝ່າຍປະຕິບັດການ ສໍານັກງານເຂດພູມີພາກແມ່ນໍ້າຂອງ ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ມໍເຕີ້ ປະເທດໄທ ຈໍາກັດ ຮັບໂດຍ ທ່ານ ກອງສີ ແສງມະນີລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ໂດຍໃນການບໍລິຈາກຄັ້ງນີ້ ໂຕໂຍຕ້າ ຈະບໍລິຈາກໃຫ້ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສືກສາ 18 ແຂວງ ທົ່ວປະເທດ ຜ່ານການປະສານງານກັບກະຊວງສືກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂອງແຕ່ລະແຂວງ ເພື່ອສົ່ງຕໍ່��ຫ້ທຸກໂຮງຮຽນຢ່າງທົ່ວເຖີງ ຈຳນວນທັງຫມົດ 15,600 ຫົວ ເປັນມູນຄ່າຫລາຍກວ່າ 200.000.000 ກີບ

ການມອບປື້ແບບຮຽນໃຫ້ກັບນ້ອງໆ ເຍົາວະຊົນ ເປັນໂຄງການທີ່ ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ມໍເຕີ້ ປະເທດໄທ ຈໍາກັດ ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຕອບແທນສັງຄົມ ເຊີ່ງໂຕໂຍຕ້າຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າ ການບໍລິຈາກປື້ມແບບຮຽນໃນຄັ້ງນີ້ເປັນການໃຫ້ໂອກາດທາງການສືກສາໃຫ້ເຍົາວະຊົນລາວໄດ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ສາມາດພັດທະນາປະເທດຊາດຕໍ່ໄປໄດ້ໃນອານາຄົດ ໂຕໂຍຕ້າ ໃຫ້ຄໍາໜັ້ນສັນຍາວ່າຈະຈັດກິດຈະກໍາເພື່ອສັງຄົມ ທັງໃນດ້ານສືກສາກີລາ ແລະ ວັດທະນະທໍາເພື່ອພັດທະນາສັງຄົມຕະຫລອດໄປ