ມາແລ້ວ!ມາແລ້ວ! ກິດຈະກໍາສົ່ງທ້າຍປີ ກັບໂຕໂຢຕ້າ ພ້ອມຮັບສ່ວນຫຼຸດອະໄຫຼ່ ແລະ ຂອງແຈກຂອງແຖມອີກຫຼາຍຢ່າງ (ດ່ວນ!! ຂອງເເຖມມີຈໍານວນຈໍາກັດ). ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ຈົນເຖິງວັນທີ 31 ມັງກອນ 2020 ທີ່ສູນມາດຕະຖານໂຕໂຢຕ້າທົ່ວປະເທດ.
ໂທສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່:

  • ບໍລິສັດ Lao Toyota Service ຈໍາກັດ (ສຳນັກງານໃຫຍ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ): 021 253002-3 / 1400
  • ບໍລິສັດ Lao Toyota Service ຈໍາກັດ (ສາຂາສີໂຄດຕະບອງ): 021 253004 / 1400
  • ບໍລິສັດ ໂຕໂຢຕ້າ ລາວທານີ ຈໍາກັດ (ສຳນັກງານໃຫຍ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ): 021 453 801-2
  • ບໍລິສັດ ໂຕໂຢຕ້າ ລາວທານີ ຈໍາກັດ (ສາຂານະຄອນຫຼວງ): 021 453 777
  • ບໍລິສັດ ໂຕໂຢຕ້າ ລາວສະຫວັນ ຈໍາກັດ (ສໍານັກງານໃຫຍ່ສະຫວັນນະເຂດ): 041 260 882-3-4
  • ບໍລິສັດ ໂຕໂຢຕ້າ ເມືອງຫຼວງ ຈໍາກັດ (ສໍານັກງານໃຫຍ່ຫຼວງພະບາງ): 071 214 111
  • ບໍລິສັດ ໂຕໂຢຕ້າ ຈໍາປາ ຈໍາກັດ (ສໍານັກງານໃຫຍ່ປາກເຊ): 031 218 888
  • ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ພາກໃຕ້ ຈໍາກັດ (ສໍານັກງານໃຫຍ່ປາກເຊ): 031 251 400