1. ທ່ານ ນາງ ວັນທີບ ຄໍາຈັນວົງ

2. ທ່ານ ນາງ ສົມຈິດ ໄຊຍະເສນ

3. ທ່ານ ໂອ່ເລ້

4. ທ່ານ ນາງ ດີ້ ສີລີວົງ

5. ທ່ານ ມິດ ລ່ຽມທອງຄໍາ

6. ທ່ານ ບຸນຕຽມ ຂັນທະພົນ

7. Mr Chen Huiqi

8. ທ່ານ ນາງ ວຽງສະຫວັນ ຈິດທະວົງ

9. ທ່ານ ນາງ ສາຍທອນ ວິໄລພອນ

10. ທ່ານ ວິລະສອນ ນັກໂຮມ

11. ທ່ານ ວ່າຊົງ (ໄຟເເອນ ສະຕາ)

12. ທ່ານ ສຸຂະວັນ ລັງສີ

13. ທ່ານ ເເກ້ວ ສິດທິພອນ

14. ທ່ານ ຄໍາເເກ້ວ ດວງທອງສຸກ

15. ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ພະສີຫາຄົມ

16. ທ່ານ ນາງ ນິດຄໍາ ອ້ອຍດວງບຸດດີ

17. ທ່ານ ບຸນທາ ມຸນນີທີ

18. ທ່ານ ຮ໋ອບບີ້ ບົວລະວົງ

19. ທ່ານ ນາງ ເພັດມະນີວອນ ກິ່ງເເກ້ວ

20. Mr Hu RENYI

21. ນ ມະນີວັນ ໄຊຍະເດດ

22. ທ່ານ ຄໍາສິງ ສາຍພູວົງ

23. ທ່ານ ຊົ່ງເຮີ່

24. ທ່ານ ນາງ ວັນນາລີ ພິມມະສອນ

25. ທ່ານ ນາງ ສີສະໜອນ ຈາວພະລິພັນ

*ໝາຍເຫດ: ຜູ້ໂຊກດີສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມທີ່:

ບໍລິສັດ ໂຕໂຢຕ້າ ລາວທານີ ຈໍາກັດ (ສຳນັກງານໃຫຍ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ): 021 453 801-2

  • ບໍລິສັດ ໂຕໂຢຕ້າ ລາວທານີ ຈໍາກັດ (ສາຂານະຄອນຫຼວງ): 021 453 777
  • ບໍລິສັດ Lao Toyota Service ຈໍາກັດ (ສຳນັກງານໃຫຍ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ): 021 253 002, 021 253 003, 021 216 823
  • ບໍລິສັດ Lao Toyota Service ຈໍາກັດ (ສາຂາສີໂຄດຕະບອງ): 021 253 004
  • ບໍລິສັດ ໂຕໂຢຕ້າ ລາວສະຫວັນ ຈໍາກັດ (ສໍານັກງານໃຫຍ່ສະຫວັນນະເຂດ): 041 260 882-4
  • ບໍລິສັດ ໂຕໂຢຕ້າ ເມືອງຫຼວງ ຈໍາກັດ (ສໍານັກງານໃຫຍ່ຫຼວງພະບາງ): 071 214 111
  • ບໍລິສັດ ໂຕໂຢຕ້າ ຈໍາປາ ຈໍາກັດ (ສໍານັກງານໃຫຍ່ປາກເຊ): 031 218 888
  • ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ພາກໃຕ້ ຈໍາກັດ (ສໍານັກງານໃຫຍ່ປາກເຊ): 031 251 400

#TOYOTALaos