ການເເຂ່ງຂັນໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ປະເທດຢີ່ປຸ່ນ ໃນວັນທີ 29 ເດືອນ 8 ປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ຄັ້ງນີ້ຖືວ່າໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍຈາກຜູ້ສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມເເຂ່ງຂັນເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຈາກນານາຊາດ ເຊິ່ງການເເຂ່ງຂັນປະກອບມີ 3 ລຸ້ນຄື: ລຸ້ນອາຍຸ 7 ປີ, ລຸ້ນອາຍຸ 8-11 ປີ ເເລະ ລຸ້ນອາຍຸ 12-15 ປີ, ຜົນການເເຂ່ງຂັນເເຕ່ລະລຸ້ນອອກມາດັ່ງນີ້:
++Gold Awards ລຸ້ນອາຍຸ 7 ປີ
ໄດ້ເເກ້: ເຮ່ເລນາ ຊັນເດີ່ (Helena Zajdel)
ຈາກປະເທດ: ໂປເເລນ
ມາກັບຮູບພາບຊື່: My Vehicle is Future for the Planet
++Gold Awards ລຸ້ນອາຍຸ 8-11 ປີ
ໄດ້ເເກ້: ໄດມັອນ ເດ່ເວັນ (Damion Deven)
ຈາກປະເທດ: ອິນໂດເນເຊຍ
ມາກັບຮູບພາບຊື່: Dare Duck Car
++Gold Awards ລຸ້ນອາຍຸ 12-15 ປີ
ໄດ້ເເກ້: ວິກກີ ເເວງ (Vickie Wang)
ຈາກປະເທດ: ເເຄນນາດາ
ມາກັບຮູບພາບຊື່: Time Traveler
++Special Awards ລຸ້ນອາຍຸ 7 ປີ
ໄດ້ເເກ້: ເຊລາ ມາເລຍ ລີຈີຊ (Serah Maria Rejeesh)
ຈາກປະເທດ: ກາຕາ
ມາກັບຮູບພາບຊື່: Time Traveler
++Special Awards ລຸ້ນອາຍຸ 8 ປີ
ໄດ້ເເກ້: ໂຄຊຸເກະ ທາຄາຮາຊິ (Kōsuke Takahashi)
ຈາກປະເທດ: ຢີ່ປຸ່ນ
ມາກັບຮູບພາບຊື່: A Car That is Fun to Drive