ຕໂຢຕ້າ ມອບຄວາມສຸກ ຕ້ອນຮັບປີໝູຄຳ ພຽງທ່ານນຳລົດໂຕໂຢຕ້າຂອງທ່ານ ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການສ້ອມແປງ ຢູ່ສູນບໍລິການໂຕໂຢຕ້າທຸກສາຂາທ່ານຈະໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດ ກວດເຊັກສະພາບລົດຟຣີ 26 ລາຍການ ແລະ ສ່ວນລຸດຄ່າອາໄຫລ່ 15% ໂປຼໂມຊັນ ເລີ່ມ 1 ເມສາ ຈົນເຖິງ 31 ພຶດສະພາ 2019 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ

1.ແພັກເກັດປ່ຽນນໍ້າມັນເຄື່ອງ

- ນໍ້າມັນເຄື່ອງທຸກໆລຸ່ນ - ໄສ້ກອງນໍ້າມັນເຄື່ອງ - ປະເກັນຕົວຖ່າຍ 

2.ແພັກເກັດເຊັກໄລຍະ

- ນໍ້າມັນເຄື່ອງທຸກໆລຸ່ນ - ໄສ້ກອງອາກາດຈັກ/ແອ - ໄສ້ກອງນໍ້າມັນເຄື່ອງ - ປະເກັນຕົວຖ່າຍ - ນໍ້າຢາລ້າງກະຈົກ - ນໍ້າມັນພາວເວີ້ - ນໍ້າມັນເບຣກ/ຄຼາດ - ນໍ້າມັນເກຍ ແລະ ນໍ້າມັນເຟືອງທ້າຍ - ນໍ້າຢາລ້າງຂີ້ຂະເໝົ່າ-ນໍ້າຢາລ້າງຫົວສີດ -ນໍ້າຢາຫຼໍ່ເຢັນ

3.ແພັກເກັດທົ່ວໄປ

- ຜ້າເບຣກ - ໝໍ້ໄຟ - ຊົກອັບ 

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ ສູນບໍລິການໂຕໂຢຕ້າທຸກສາຂາ