ລຸ້ນທ່ຽວ! ລຸ້ນທອງຄໍາ! ກັບໂຕໂຢຕ້າ ຊື້ ໂຕໂຢຕ້າ ມື້ນີ້ມີສິດລຸ້ນຮັບໂຊກໃຫຍ່ເຊັ່ນ:

1.️ລຸ້ນທ່ຽວ

-ຊື້ລົດໂຕໂຢຕ້າ PRADO ຮັບຄູປອງຊິງໂຊກທ່ຽວເມືອງຮ໋ອກໄກໂດ ຈໍານວນ 10 ລາງວັນ (ລາງວັນລະ 2 ບ່ອນນັ່ງ)

-ຊື້ລົດໂຕໂຢຕ້າທຸກລຸ້ນ ຮັບຄູປອງຊິງໂຊກທ່ຽວພູເກັດ ຈໍານວນ 15 ລາງວັນ (ລາງວັນລະ 2 ບ່ອນນັ່ງ)

2.ລຸ້ນທອງຄໍາ

-ລຸ້ນຮັບທອງຄໍາໜັກ 1 ບາດ ຈໍານວນ 100 ບາດ

ເລີ່ມເເຕ່ມື້ນີ້ ຈົນເຖິງ 31 ທັນວາ 2018 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ!

-ຈັບສະຫຼາກຫາຜູ້ໂຊກດີ ທ່ຽວເມືອງຮ໋ອກໄກໂດ (ປະເທດຍີ່ປຸນ) ໃນເດືອນ ມັງກອນ 2019

-ຈັບສະຫຼາກຫາຜູ້ໂຊກດີ ທ່ຽວພູເກັດ ເເລະ ລາງວັນສາຍຄໍຄໍາ ໃນເດືອນ ມີນາ 2019

ໝາຍເຫດ: 

-ສໍາລັບໂຊກລຸ້ນທອງຄໍາ (ລຸ້ນຮັບທອງຄໍາໜັກ 1 ບາດ ຈໍານວນ 100 ລາງວັນ) ແມ່ນສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບລາງວັນທີ 1 ລຸ້ນທ່ຽວ (ໄປທ່ຽວຍີ່ປຸນ ຫຼື ພູເກັດ) ເທົ່ານັ້ນ!

-ລາງວັນບໍ່ສາມາດປ່ຽນເປັນເງິນສົດໄດ້

-ລາຍລະອຽດຂອງວັນທີຈັບສະຫຼາກລາງວັນ ຈະເເຈ້ງໃຫ້ຊາບພາຍຫຼັງ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມນໍາຕົວແທນຈໍາໜ່າຍໃນ ສປປ ລາວ

+ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຍຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ (ສຳນັກງານໃຫຍ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ) : ໂທ 1400

+ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຍຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ (ສາຂາສີໂຄດຕະບອງ) : ໂທ 1400

+ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ລາວທານີ ຈຳກັດ (ສຳນັກງານໃຫຍ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ) : ໂທ 021-453 801-2

+ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ລາວທານີ ຈຳກັດ (ສາຂານະຄອນຫລວງ) : ໂທ 021-453 777

+ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ຈຳປາ ຈຳກັດ (ສຳນັກງານໃຫຍ່ ປາກເຊ) : ໂທ 031-218 888

+ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ລາວສະຫວັນ ຈຳກັດ (ສຳນັກງານໃຫຍ່ ສະຫວັນນະເຂດ) : ໂທ 041-260 882-4

+ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຍຕ້າພາກໃຕ້ ຈຳກັດ (ສຳນັກງານໃຫຍ່) : ໂທ 031-251-400

+ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ເມືອງຫລວງ ຈຳກັດ (ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຫລວງພະບາງ) : ໂທ 071-214 111