ໂຕໂຍຕ້າມອບຄວາມສຸກ ສະຫລອງປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018

ຊື້ ຫຼື ຈ່ອງລົດໂຕໂຍຕ້າທຸກລຸ້ນ ພ້ອມຮັບດອກເບ້ຍພິເສດ 0.59% ຮັບຟຼີອຸປະກອນສຸກເສິນ ລວມມູນຄ່າ 324,000ກີບ.

ສຳລັບລູກຄ້າໂຕໂຍຕ້າ ສາມາດກວດສຸຂະພາບລົດຟຼີ 26 ລາຍການ ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດ ສຳລັບອາໄຫຼ່ ເຊັກໄລຍະ ແລະ ປ່ຽນນ້ຳມັນເຄື່ອງ ພ້ອມຂອງແຖມ ອີກຫຼາຍໆຢ່າງ  ຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ່ 15 ມີນາ ຫາ 31 ພຶດສະພາ 2018 ທີ່ຕົວແທນຫ້ອງຂາຍ ໂຕໂຍຕ້າທົ່ວປະເທດ.