ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບຜູ້ໂຊກດີ ສໍາລັບກິດຈະກໍາ “Toyota ແຈກໂຊກ 2 ຊັ້ນ ສະໜັ່ນວົງການ ສະຫຼອງຍອດຂາຍ 100,000 ຄັນ ໃນ ສປປ ລາວ”

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບຜູ້ໂຊກດີ ສໍາລັບກິດຈະກໍາ “Toyota ແຈກໂຊກ 2 ຊັ້ນ ສະໜັ່ນວົງການ ສະຫຼອງຍອດຂາຍ 100,000 ຄັນ ໃນ ສປປ ລາວ”

ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ

ພຽງແຕ່ທ່ານຊື້ລົດໂຕໂຢຕ້າລຸ້ນໃດກໍ່ໄດ້ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ ເຖິງ 31 ກໍລະກົດ 2018 ນີ້. ຮັບເລີຍ ເຄື່ອງແຖມຫຼາກຫຼາຍຈາກໂຕໂຢຕ້າ ແລະ ຍັງມີສິດຈັບສະຫຼາກລຸ້ນຮັບ Samsung S9, ສາຍຄໍຄໍາ 2 ບາດ ແລະ ລົດຈັກ ຈໍານວນ 300 ລາງວັນ.

ຈັບປຸບ ຮູ້ປັບ ຮັບທັນທີ ຢ່າຊ້າ ຜູ້ໂຊກດີອາດເປັນທ່ານ

ພ້ອມລຸ້ນຮັບລາງວັນໃຫຍ່ສຸດທ້າຍ ເປັນເຈົ້າຂອງ All New Rush ຄັນທໍາອິດໃນ ສປປ ລາວ ກ່ອນໃຜ.