“Toyota ແຈກໂຊກ 2 ຊັ້ນ ສະໜັ່ນວົງການ ສະຫຼອງຍອດຂາຍ 100,000 ຄັນ ໃນ ສປປ ລາວ “

ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ຊື້ລົດໂຕໂຍຕ້າ ທຸກລຸ້ນ ລະຫວ່າງ ວັນທີ່ 1 ພຶດສະພາ ເຖິງ 31 ກໍລະກົດ 2018

ໂຊກຊັ້ນທີ່ 1: ຈັບປຸບ ຮູ້ປັບ ຮັບທັນທີ ທີ່ຕົວແທນຂາຍລົດໂຕໂຍຕ້າທົ່ວປະເທດເດືອນລະ 100 ລາງວັນ (ລວມ300 ລາງວັນ) ໄດ້ແກ່:

- ສາຍຄໍຄຳໜັກ 2 ບາດ 100 ລາງວັນ

- ໂທລະສັບມືຖື Samsung S9 100 ລາງວັນ

- ລົດຈັກ Yamaha 100 ລາງວັນ

ໂຊກຊັ້ນທີ່ 2: ລຸ້ນຮັບລາງວັນໃໝ່ Toyota All New RUSH ຈຳນວນ 1ລາງວັນ (ປະກາດຜົນລາຍຊື່ຜູ້ໂຊກດີໃນເດືອນສິງຫາ 2018)

ພ້ອມຮັບຂອງທີ່ລະນຶກຈາກທາງໂຕໂຍຕ້າ ໄດ້ແກ່ ເສື້ອກັນລົາ ຫຼື ເສື້ອໂປໂລ ຫຼື ຄັນຮົ່ມ REVO ຟຼີ