Toyota Test Drive ຕ້ອນຮັບວັນແມ່ຍິງສາກົນ  ພິເສດສຸດ ສໍາລັບຜູ້ຍິງ

ພຽງແຕ່ທົດລອງຂັບລົດໂຕໂຢຕ້າລຸ້ນໃດກໍ່ໄດ້ ຮັບ FREE ໝອນໝີຈາກໂຕໂຢຕ້າ (ມີຈໍານວນຈໍາກັດ 100 ທ່ານທໍາອິດ ເທົ່ານັ້ນ)

ພ້ອມສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເຄື່ອງແຖມພິເສດອີກຫຼາກຫຼາຍ ຈາກຕົວແທນຈໍາໜ່າຍໂຕໂຢຕ້າທົ່ວປະເທດ*

ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ເຖິງ 31 ມີນາ 2018

*ໝາຍເຫດ: ສອບຖາມລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່ສູນຈໍາໜ່າຍໂຕໂຢຕ້າໃກ້ບ້ານທ່ານ.