ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບຜູ້ໂຊກດີທັງ 50 ທ່ານ ທີ່ໄດ້ຮັບສາຍຄໍຄໍາ ຈາກກິດຈະກໍາ TOYOTA BIG SALE ແຈກສາຍຄໍຄໍາໜັກ 1 ບາດ 50 ລາງວັນ.

ຜູ້ໂຊກດີສາມາດຕິດຕໍ່ຮັບລາງວັນໄດ້ທີ່ສູນຈໍາໜ່າຍ ຕາມລາຍລະອຽດທາງດ້ານລຸ່ມ ຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 15 ທັນວາ ເປັນຕົ້ນໄປ.

1. ທ່ານ ນາງ ແສງຕາວັນ ມີແສງໄຊ ຊື້ຈາກ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ

2. ທ່ານ ທອງຄູນ ສີບຸນເຮືອງ ຊື້ຈາກ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ

3. ຮ້ານ ແສງເພັດ ໂອໂຕ ຊື້ຈາກ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ

4. ຮ້ານ ຕຸຸ້ຍມໍເຕີ ຊື້ຈາກ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ

5. ຮ້ານທີເຄມໍເຕີ້ ຊື້ຈາກ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ

6. ທ່ານ ນາງ ກຸຸດສຸມາ ໄຊຍະສອນ ຊື້ຈາກ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ

7. ທ່ານ ສົມບູນ ດວງສົມດີ ຊື້ຈາກ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ

8. ຮ້ານ ລິນ້າ ໂອໂຕ ຊື້ຈາກ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ

9. ຮ້ານທີເຄມໍເຕີ້ ຊື້ຈາກ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ

10. ຮ້ານ ຕຸຸ້ຍມໍເຕີ ຊື້ຈາກ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ

11. ທ່ານ ບຸນທະວິ ຊື້ຈາກ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ

12. ທ່ານ ສົມສີ ຊື້ຈາກ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ

13. ຮ້ານ ແສງເພັດ ໂອໂຕ ຊື້ຈາກ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ

14. ທ່ານ ນາງ ແສງຕາວັນ ຈັນທະລາສີ ຊື້ຈາກ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ

15. ລ້ານຊ້າງ ຊື້ຈາກ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ

16. ທ່ານ ສົມພົງ ຈັນທະວົງ ຊື້ຈາກ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ

17. ຮ້ານ ເອັມເອັນວີໂອໂຕ ຊື້ຈາກ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ

18. ທ່ານ ສຸລິໄຊ ອອນມີໄຊ ຊື້ຈາກ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ

19. ທ່ານ ນາງ ບົວຫອມ ສີຫະປັນຍາ ຊື້ຈາກ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ

20. ທ່ານ ສົມຍົດ ສິຫາລາດ ຊື້ຈາກ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ

21. ຮ້ານທີເຄມໍເຕີ້ ຊື້ຈາກ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ

22. ຮ້ານລິນ້າໂອໂຕ ຊື້ຈາກ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ

23. ທ່ານ ກັນລະຍາ ບຸນທະວິ ຊື້ຈາກ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ

24. ທ່ານ ສົມຄວນ ສົມສະຫວາດ ຊື້ຈາກ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ

25. ທ່ານ ນາງ ດວງຈັນ ສິຫາລາດ ຊື້ຈາກ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ

26. ທ່ານ ນາງ ສະກາວເດືອນ ຊື້ຈາກ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ

27. ທ່ານ ພົນໂທ ຈັນທາ ພັນຄໍາຜິວ ຊື້ຈາກ ໂຕໂຢຕ້າເມືອງຫຼວງ

28. ທ່ານ ນາງ ວິໄລວັນ ສິລາວົງ ຊື້ຈາກ ໂຕໂຢຕ້າ ຈໍາປາ

29. ທ່ານ ກັດສະປະ ສິສະຫວັດ ຊື້ຈາກ ໂຕໂຢຕ້າ ຈໍາປາ

30. ທ່ານ ດາລາສຸດ ຊື້ຈາກ ໂຕໂຢຕ້າ ລາວທານີ

31. ທ່ານ ແສງທອງ ເພັດສົມພອນ ຊື້ຈາກ ໂຕໂຢຕ້າ ລາວທານີ

32. ທ່ານ ສຸລິມົນ ລາດມົນຕີ ຊື້ຈາກ ໂຕໂຢຕ້າ ລາວທານີ

33. ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ຄໍາວົງສາ ຊື້ຈາກ ໂຕໂຢຕ້າ ລາວທານີ

34. ທ່ານ ສັນຍາລັກ ມົນລະດິ ຊື້ຈາກ ໂຕໂຢຕ້າ ລາວທານີ

35. ທ່ານ ຄໍາພັນ ອອນບົວພາ ຊື້ຈາກ ໂຕໂຢຕ້າ ລາວທານີ

36. ທ່ານ ຈັນທະໄລ ໄຊຍະວົງ ຊື້ຈາກ ໂຕໂຢຕ້າ ລາວທານີ

37. ທ່ານ ບຸນປະດິດ ສຸລິຍະວົງ ຊື້ຈາກ ໂຕໂຢຕ້າ ລາວທານີ

38. ທ່ານ ສົມສັກ ສິສະຫວັດ ຊື້ຈາກ ໂຕໂຢຕ້າ ລາວທານີ

39. ທ່ານ ຖາວອນ ພົມມະຈັນ ຊື້ຈາກ ໂຕໂຢຕ້າ ລາວທານີ

40. ທ່ານ ບົວວັນ ໄຊຍະວົງ ຊື້ຈາກ ໂຕໂຢຕ້າ ລາວທານີ

41. ທ່ານ ຄໍາສອນ ຍອຍບັນດີດ ຊື້ຈາກ ໂຕໂຢຕ້າ ລາວທານີ

42. ທ່ານ ນາງ ພັນນາລາ ຫລວງແພງ ຊື້ຈາກ ໂຕໂຢຕ້າ ລາວທານີ

43. ທ່ານ ສັນຕິສຸກ ສີຫາລາດ ຊື້ຈາກ ໂຕໂຢຕ້າ ລາວທານີ

44. ທ່ານ ບຸນທະນົງ ສິສົມບັດ ຊື້ຈາກ ໂຕໂຢຕ້າ ລາວທານີ

45. ທ່ານ ທອງສະຫວັນ ລໍວັນໄຊສະນະ ຊື້ຈາກ ໂຕໂຢຕ້າ ລາວທານີ

46. ທ່ານ ນາງ ແກ້ວອຸດອນ ຈັນທະວົງ ຊື້ຈາກ ໂຕໂຢຕ້າ ລາວທານີ

47. ທ່ານ ນາງ ແສງຈັນ ແກ້ວມະນີ ຊື້ຈາກ ໂຕໂຢຕ້າ ລາວທານີ

48. ທ່ານ ນິລັນທອນ ວໍລະເດດ ຊື້ຈາກ ໂຕໂຢຕ້າ ລາວທານີ

49. ທ່ານ ຄໍາຈັນ ວັນຄໍາຂາວ ຊື້ຈາກ ໂຕໂຢຕ້າ ລາວທານີ

50. ທ່ານ ເຢຍວ່າງ ຊື້ຈາກ ໂຕໂຢຕ້າ ລາວທານີ

ຖ້າວ່າທ່ານມີຂໍ້ສົງໄສ ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍໂຕໂຢຕ້າ ຢ່າງເປັນທາງການທົ່ວປະເທດ.