Toyota Summer Sale!

26/04/2016

ໂຕໂຍຕ້າ ແຈກໂຊກໃຫຍ່ Summer Sale

ລົດ Fortuner ແລະຄຳ ມູນຄ່າ 2 ພັນລ້ານ

ສຳລັບລູກຄ້າທີ່ຊື້ລົດ ໂຕໂຍຕ້າ ທຸກລຸ້ນ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ 1 ເມສາ - 30 ມິຖຸນາ 2016