ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ມໍເຕີ້ ປະເທດໄທ ຈໍາກັດ ໄດ້ຈັດພິທີຈັບສະຫລາກຄັ້ງທີ່ 1 ຂອງໂຄງການ

“ໂຕໂຍຕ້າຂອບໃຈໃຫ້ໂຊກ ແຈກຫລາຍກວ່າ 2,000,000,000 ກີບ” ຈໍານວນ 100 ລາງວັນ

ໃນວັນທີ່ 12 ມັງກອນ 2016 ທີຜ່ານມາໂດຍໄດ້ຈັບສະຫລາກຜູ້ໂຊກດີທັງ 100 ລາງວັນ

ຈາກລູກຄ້າທີ່ຊື້ລົດໂຕໂຍຕ້າທຸກລຸ້ນໃນຊ່ວງວັນທີ່ 1 ກັນຍາ 2015 ຫາ 31 ທັນວາ 2015