ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ໂຊກດີ ຈັບສະຫລາກຄັ້ງທີ່ 1 ຂອງໂຄງການ “ໂຕໂຍຕ້າຂອບໃຈໃຫ້ໂຊກ ແຈກຫລາຍກວ່າ 2,000,000,000 ກີບ”

ບໍລິສັດ ໂຕໂຍຕ້າ ມໍເຕີ້ ປະເທດໄທ ຈໍາກັດ ໄດ້ຈັດພິທີຈັບສະຫລາກຄັ້ງທີ່ 1 ຂອງໂຄງການ  “ໂຕໂຍຕ້າຂອບໃຈໃຫ້ໂຊກ ແຈກຫລາຍກວ່າ 2,000,000,000 ກີບ” ຈໍານວນ 100 ລາງວັນ ໃນວັນທີ່ 11 ພະຈີກ 2015 ທີຜ່ານມາໂດຍໄດ້ຈັບສະຫລາກຜູ້ໂຊກດີທັງ 100 ລາງວັນ ຈາກລູກຄ້າທີ່ຊື້ລົດໂຕໂຍຕ້າທຸກລຸ້ນໃນຊ່ວງວັນທີ່ 1 ກັນຍາ 2015 ຫາ 31 ຕຸລາ 2015

ປະກາດລາຍຊື່ຜູ້ໂຊກດີ ຈັບສະຫລາກຄັ້ງທີ່ 1