Request A Test Drive

Getting behind the wheel of a Toyota has never been easier. START HERE!

Discover more

News Highlights

Toyota Dream Car Art Contest

ບໍລິສັດ ໂຕໂຢຕ້າ ມໍເຕີ້ ປະເທດໄທ ຈໍາກັດ ແລະ ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍຢ່າງເປັນທາງການໃນ ສປປ ລາວ ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບ ນາງສຸກສະຫວັນ ມະນີວົງໄຊ ຈາກໂຮງຮຽນເພຍວັດ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບລາງວັນທີ 2 ໃນໂຄງການແຕ້ມຮູບ Toyota Dream Car Art Contest ຈາກຮຸ່ນອາຍຸ 12-15 ປີ ໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ສາມາດຄວ້າລາງວັນລະດັບໂລກໄດ້ອີກດ້ວຍ ໂດຍທີ່ນ້ອງຈະໄດ້ເດີນທາງໄປຮັບລາງວັນທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນດ້ວຍຕົນເອງ ພ້ອມກັບຜູ້ປົກຄອງ ລະຫວ່າງວັນທີ 27-31 ສິງຫາ 2018.

Toyota Lucky Draw Winner

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບຜູ້ໂຊກດີ ສໍາລັບກິດຈະກໍາ “Toyota ແຈກໂຊກ 2 ຊັ້ນ ສະໜັ່ນວົງການ ສະຫຼອງຍອດຂາຍ 100,000 ຄັນ ໃນ ສປປ ລາວ”

Toyota Children Day 2018

ໃນວັນເສົາທີ 26 ພຶດສະພາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ບໍລິສັດ ໂຕໂຢຕ້າ ມໍເຕີ້ ປະເທດໄທ ຮ່ວມກັບ ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ ໂຕໂຢຕ້າຢ່າງເປັນທາງການໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດງານ “Toyota Children Day 2018” ໂຕໂຢຕ້າໃຈດີໃຫ້ນ້ອງ ສະຫຼອງວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ທີ່ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍໂຕໂຢຕ້າ ທົ່ວປະເທດ.

Toyota Children's Day

ໂຕໂຢຕ້າ ຂໍເຊີນນ້ອງໆແລະຜູ້ປົກຄອງເຂົ້າຮ່ວມສະຫຼອງວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ 2018 ທີ່ໂຊລູມ ໂຕໂຢຕ້າ ຢ່າງເປັນທາງການທົ່ວປະເທດ

Subscribe to Newsletter